Formulari de Contacte

Nom (requerit)

Adreça electrònica (requerit)

Assumpte

Missatge

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, s'adverteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que poguessin constar en aquesta notificació, s'inclouran en el fitxer de nom "Dades rebudes del web".

La finalitat del fitxer és gestionar les consultes que es plantegin davant la mateixa. Les seves dades personals no seran cedits a tercers, tret que els sol·liciti el Defensor del Poble o els jutges o tribunals competents.

Teniu dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-los o, si escau, cancel·lar-los davant el Club Basquet Viladecavalls, Organisme responsable del fitxer. També tindrà dret a oposar-se als tractaments de dades que no li semblin adequats, sempre que no siguin obligats o estiguin permesos per una Llei,Per exercir el seu dret dret d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació mitjançant sol·licitud escrita i signada, adjuntant copia del DNI, adreçat a Club Basquet Viladecavalls; Crta D'Olessa S/N, 08232, Viladecavalls, Barcelona, amb la referencia: Protecció de dades / Dpto. Comunicació. o bé a la següent adreça electrònica; comunicació@cbviladecavalls.com. Podeu consulta nostra Política de Privadessa.